SEDOP TAXI – Generování výplatních lístků

Zautomatizování procesu – přístup do banky, převod dat, hromadné generování dat, export.