Funkce

FUNKCE ZAOKROUHLIT

Posted on

Tato funkce zaokrouhlí číslo podle zadaného počtu číslic. Syntaxe: ZAOKROUHLIT(číslo, číslice). Číslo – Povinný argument. Číslo, které se bude zaokrouhlovat. Číslice – Povinný argument. Počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.   Pokud je argument číslice menší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet řádů před desetinným místem. Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na […]

Word návody

Word – číslování od určité strany

Posted on

…když potřebujete číslovaní stránky až po obsahu nebo po prvních pár stránkách ve Wordu.   Úkol: V dokumentu od strany číslo 3 vložte do záhlaví automatické počítání stránek od čísla 1.   Postup zvládnete za 1 minutu: (Postup – Číslování od určité strany – bez navigačních obrázků zde).   1. Pro lepší přehlednost toho, co […]

Funkce

ZNAK textová funkce

Posted on

ZNAK (CHAR) Tato funkce zobrazí znak v znakové sadě Macintosh nebo ANSI, který je určen číslem. Použití: převod čísla na znak podle znakové sady ANSI nebo MAC podle toho, které zařízení používáte. Můžete tak zjistit, jak ve Windows jednoduše napsat např.: zavináč @ – ALT + 64 hranatá šipka < – ALT + 60 hranatá šipka […]

Funkce

STEJNÉ / EXACT

Posted on

STEJNÉ (EXACT) Tato funkce porovnává dva textové řetězce a vrací hodnotu PRAVDA (TRUE), pokud jsou úplně stejné, jinak hodnotu NEPRAVDA (FALSE). Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje formátovací rozdíly.   Použití: porovnání textu, který je vložen do dokumentu. Syntaxe STEJNÉ(text1, text2) text1 –  první textový řetězec – povinný argument text2 –  první textový […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – PROČISTIT / TRIM – Odstranění mezery

Posted on

PROČISTIT / TRIM. Odstraní všechny mezery v textu s výjimkou jednotlivých mezer mezi slovy. Použití: PROČISTIT / TRIM použijte na text, který jste vložili z jiné aplikace, která může mít nepravidelný odstup slov. PROČISTIT / TRIM použijte při vytváření obsahově “čistých” tabulek. Syntaxe PROČISTIT(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách nebo odkaz […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ / UPPER

Posted on

Tato funkce převede text na všechna velká písmena.       Syntaxe VELKÁ(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku s převodem textu na velká písmena níže.    

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ2 / PROPER

Posted on

Tato funkce převede první písmeno textu a všechny další písmena v textu, která následují za jakýkoliv jiným znakem než písmeno, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.     Syntaxe VELKÁ2(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku […]

Excel návody

Dynamické doplňování

Posted on

Potřebujete rychle oddělit slova z jedné buňky do sloupců? Nebo jen prohodit text uvnitř buňky? Potřebujete rychle vypsat část datumu do nové buňky? Aj.?   Použijte rychlou a efektivní funkci – Dynamické doplňování, kterou najdete na pásu karet v záložce Data. Ta totiž umožňuje automaticky vyplnit hodnoty. Do nového sloupce zadejte několik příkladů (část textu, úvodní písmeno, […]

PowerPoint teorie

Spuštění prezentace od začátku

Posted on

Máte vytvořenou v PowerPointu prezentaci a nevíte, jak ji pustit?   Zde je jednoduchý návod, jak spustit prezentaci od začátku (tj. od první stránky prezentace), i když například právě upravujete poslední stránku.  (pro zvětšení obrázku klikněte na obrázek)   Postup: 1. Klikněte na záložku “Prezentace”. 2. Klikněte na ikonu “Od začátku”. Nebo jednoduše zmáčknete klávesu […]

PowerPoint teorie

Nahrání zvuku do prezentace

Posted on

Dříve, než se pustíte do nahrávání zvuku, ruchů, voice-overu, ověřte si, zda je Váš počítač vybaven mikrofonem.     Postup pro nahrání zvuku do prezentace   1. Na liště Vložení vyberte ikonu Zvuk.     2. Zvolte Nahrát zvuk …       3. Použijte tlačítko REC  pro zaznamenání zvuku. 4. Stiskněte tlačítko STOP  pro ukončení zaznamenávání zvuku. 5. […]