Excel návody

Skrýt určitou část buňky

Posted on

Pokud budete potřebovat skrýt (zahvězdičkovat) určitou část buňky, využijte následného postupu. Funkci ZLEVA využijte pro zobrazení části hodnoty buňky zleva. Např.: =ZLEVA(D7;3) Zapište &”*******” pro potřebné “skrytí” dalších hodnot TIP: Potřebujete-li “skrýt” hodnotu buňky uprostřed a nechat část hodnoty buňky zleva a zprava, použijte:  =ZLEVA(D8;3)&”****”&ZPRAVA(D8;3) Stáhnout tabulku s těmito funkcemi můžete zde:

Word návody

Jak vložit obsahu do dokumentu Word

Posted on

Pro přehlednost při psaní obsáhlejšího dokumentu, seminární či bakalářské práce je vhodné vygenerovat obsah dokumentu.   Je to snadné, na pár kliků za předpokladu, že máte správně naformátovaný text, správně použité styly. 1. Umístěte kurzor do dokumentu tam kde se bude vkládat vygenerovaný Obsah. Obvykle na začátek či konec dokumentu. 2. Myší vyberte záložku “Reference – […]

Funkce

FUNKCE ZAOKROUHLIT

Posted on

Tato funkce zaokrouhlí číslo podle zadaného počtu číslic. Syntaxe: ZAOKROUHLIT(číslo, číslice). Číslo – Povinný argument. Číslo, které se bude zaokrouhlovat. Číslice – Povinný argument. Počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.   Pokud je argument číslice menší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet řádů před desetinným místem. Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na […]

Word návody

Word – číslování od určité strany

Posted on

…když potřebujete číslovaní stránky až po obsahu nebo po prvních pár stránkách ve Wordu.   Úkol: V dokumentu od strany číslo 3 vložte do záhlaví automatické počítání stránek od čísla 1.   Postup zvládnete za 1 minutu: (Postup – Číslování od určité strany – bez navigačních obrázků zde).   1. Pro lepší přehlednost toho, co […]

Funkce

ZNAK textová funkce

Posted on

ZNAK (CHAR) Tato funkce zobrazí znak v znakové sadě Macintosh nebo ANSI, který je určen číslem. Použití: převod čísla na znak podle znakové sady ANSI nebo MAC podle toho, které zařízení používáte. Můžete tak zjistit, jak ve Windows jednoduše napsat např.: zavináč @ – ALT + 64 hranatá šipka < – ALT + 60 hranatá šipka […]

Funkce

STEJNÉ / EXACT

Posted on

STEJNÉ (EXACT) Tato funkce porovnává dva textové řetězce a vrací hodnotu PRAVDA (TRUE), pokud jsou úplně stejné, jinak hodnotu NEPRAVDA (FALSE). Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje formátovací rozdíly.   Použití: porovnání textu, který je vložen do dokumentu. Syntaxe STEJNÉ(text1, text2) text1 –  první textový řetězec – povinný argument text2 –  první textový […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – PROČISTIT / TRIM – Odstranění mezery

Posted on

PROČISTIT / TRIM. Odstraní všechny mezery v textu s výjimkou jednotlivých mezer mezi slovy. Použití: PROČISTIT / TRIM použijte na text, který jste vložili z jiné aplikace, která může mít nepravidelný odstup slov. PROČISTIT / TRIM použijte při vytváření obsahově “čistých” tabulek. Syntaxe PROČISTIT(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách nebo odkaz […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ / UPPER

Posted on

Tato funkce převede text na všechna velká písmena.       Syntaxe VELKÁ(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku s převodem textu na velká písmena níže.    

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ2 / PROPER

Posted on

Tato funkce převede první písmeno textu a všechny další písmena v textu, která následují za jakýkoliv jiným znakem než písmeno, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.     Syntaxe VELKÁ2(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku […]

Excel návody

Dynamické doplňování

Posted on

Potřebujete rychle oddělit slova z jedné buňky do sloupců? Nebo jen prohodit text uvnitř buňky? Potřebujete rychle vypsat část datumu do nové buňky? Aj.?   Použijte rychlou a efektivní funkci – Dynamické doplňování, kterou najdete na pásu karet v záložce Data. Ta totiž umožňuje automaticky vyplnit hodnoty. Do nového sloupce zadejte několik příkladů (část textu, úvodní písmeno, […]