Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Lektor kurzů:

Petr Vojkůvka

Sídlo: Nad Vsí 603

278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ 87957141.

Účastník kurzu – Klient, který odešle žádost o kurz na email: office.podpora@gmail.com, objedná kurz na tel. číslo: 773 226 198 nebo se na kurz registruje na stránkách www.officepomoc.cz.

 

2. Objednání kurzu, rezervace, zakoupení

Objednáním kurzu se rozumí: Jasná domluva na rozsahu kurzu (osnova) a datu, času a místa, kde bude realizován kurz.

Objednáním kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami. Klient obdrží e‑mailem potvrzení o objednání kurzu/služby včetně Všeobecných obchodních podmínek.

3. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu.
Lektor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

4. Platební metody

Kurz je možné zaplatit:

  • dopředu (přeobjednat)
  • ihned po absolvování části kurzu
  • po absolvování celého kurzu

Možnosti úhrady:

  • v CZK – na místě konaného kurzu
  • bankovním převodem

5. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu nebo domluvenou hodinu e-mailem zaslaným na adresu office.podpora@gmail.com nebo telefonicky na tel. čísle 773 226 198. Po potvrzení storna je klientovi doručena částka snížená o storno.

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu/domluvené vyučovací hodině:

  • 7 a více kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
  • 2 až 6 kalendářních dní: 50 % z ceny kurzu
  • méně než 1 kalendářní den: 100 % z ceny kurzu

6. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Lektor si vyhrazuje právo na drobnou změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu. Vždy se však snaží o nejlepší výklad na dané téma.

7.  Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Lektor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nečekané nemoci. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu.

8. Ochrana osobních údajů

Registrací na www.officepomoc.cz nebo přihlášením k zasílání novinek, klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený níže.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, přímení, telefonní číslo, e-mail a fakturační údaje.

Petr Vojkůvka (IČ 87957141) je oprávněn osobní údaje využívat pro statistické účely a k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových produktech, prezentacích a kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

9. Pravidla chování účastníků

Bez předchozího souhlasu lektora není dovoleno pořizovat video nebo audiozáznamy přednášek.
V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být lektorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

10. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně emailem na adresu office.podpora@gmail.com. Reklamace bude vyřizována individuálně.

11. Odpovědnost

Klienti se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků.
Účastnici mladší 15ti let se mohou kurzu zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů.

 

Podmínky platné od: 1.3.2018