PowerPoint práce

Vytvořím prezentaci k obhajobě Vaši práce, kterou máte napsanou ve Wordu dle technických podmínek určených zadavatelem. Graficky "vyladím" prezentaci, doplním o infografiku a další.

Word práce

Vytvořím či upravím práci v MS Word, dle zadání. Vložím čísla stránek, obsah, naformátuji nadpisy, vložím citace a pod.