Funkce

FUNKCE ZAOKROUHLIT

Posted on

Tato funkce zaokrouhlí číslo podle zadaného počtu číslic. Syntaxe: ZAOKROUHLIT(číslo, číslice). Číslo – Povinný argument. Číslo, které se bude zaokrouhlovat. Číslice – Povinný argument. Počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.   Pokud je argument číslice menší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet řádů před desetinným místem. Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na […]

Funkce

ZNAK textová funkce

Posted on

ZNAK (CHAR) Tato funkce zobrazí znak v znakové sadě Macintosh nebo ANSI, který je určen číslem. Použití: převod čísla na znak podle znakové sady ANSI nebo MAC podle toho, které zařízení používáte. Můžete tak zjistit, jak ve Windows jednoduše napsat např.: zavináč @ – ALT + 64 hranatá šipka < – ALT + 60 hranatá šipka […]

Funkce

STEJNÉ / EXACT

Posted on

STEJNÉ (EXACT) Tato funkce porovnává dva textové řetězce a vrací hodnotu PRAVDA (TRUE), pokud jsou úplně stejné, jinak hodnotu NEPRAVDA (FALSE). Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje formátovací rozdíly.   Použití: porovnání textu, který je vložen do dokumentu. Syntaxe STEJNÉ(text1, text2) text1 –  první textový řetězec – povinný argument text2 –  první textový […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – PROČISTIT / TRIM – Odstranění mezery

Posted on

PROČISTIT / TRIM. Odstraní všechny mezery v textu s výjimkou jednotlivých mezer mezi slovy. Použití: PROČISTIT / TRIM použijte na text, který jste vložili z jiné aplikace, která může mít nepravidelný odstup slov. PROČISTIT / TRIM použijte při vytváření obsahově “čistých” tabulek. Syntaxe PROČISTIT(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách nebo odkaz […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ / UPPER

Posted on

Tato funkce převede text na všechna velká písmena.       Syntaxe VELKÁ(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku s převodem textu na velká písmena níže.    

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ2 / PROPER

Posted on

Tato funkce převede první písmeno textu a všechny další písmena v textu, která následují za jakýkoliv jiným znakem než písmeno, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.     Syntaxe VELKÁ2(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku […]