Funkce

FUNKCE ZAOKROUHLIT

Posted on

Tato funkce zaokrouhlí číslo podle zadaného počtu číslic. Syntaxe: ZAOKROUHLIT(číslo, číslice). Číslo – Povinný argument. Číslo, které se bude zaokrouhlovat. Číslice – Povinný argument. Počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.   Pokud je argument číslice menší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet řádů před desetinným místem. Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na […]