Ministerstvo zemědělství ČR – SW nástroj pro výpočet nabídkových cen

Dodání SW nástroje pro výpočet nabídkových cen.