Funkce

ZNAK textová funkce

Posted on

Převod čísla do znakové sady ANSI nebo MAC. ZNAK (CHAR) Tato funkce zobrazí znak v znakové sadě Macintosh nebo ANSI, který je určen číslem. Použití: převod čísla na znak podle znakové sady ANSI nebo MAC podle toho, které zařízení používáte. Můžete tak zjistit, jak ve Windows jednoduše napsat např.: zavináč @ – ALT + 64 hranatá […]

Funkce

STEJNÉ / EXACT

Posted on

Porovnání dvou textových řetězců STEJNÉ (EXACT) Tato funkce porovnává dva textové řetězce a vrací hodnotu PRAVDA (TRUE), pokud jsou úplně stejné, jinak hodnotu NEPRAVDA (FALSE). Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje formátovací rozdíly.   Použití: porovnání textu, který je vložen do dokumentu. Syntaxe STEJNÉ(text1, text2) text1 –  první textový řetězec – povinný argument […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – PROČISTIT / TRIM – Odstranění mezery

Posted on

Odstraní duplicitních mezer v textu PROČISTIT / TRIM. Odstraní všechny mezery v textu s výjimkou jednotlivých mezer mezi slovy. Použití: PROČISTIT / TRIM použijte na text, který jste vložili z jiné aplikace, která může mít nepravidelný odstup slov. PROČISTIT / TRIM použijte při vytváření obsahově “čistých” tabulek. Syntaxe PROČISTIT(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ / UPPER

Posted on

Převede text na velká písmena Tato funkce převede text na všechna velká písmena.       Syntaxe VELKÁ(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku obsahující text.     Stáhnout tabulku s převodem textu na velká písmena níže. Download “TEXTOVÁ FUNKCE – VELKÁ / UPPER” […]

Funkce

FUNKCE TEXTOVÁ – VELKÁ2 / PROPER

Posted on

Velká písmena na začátku všech slov Tato funkce převede první písmeno textu a všechny další písmena v textu, která následují za jakýkoliv jiným znakem než písmeno, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.     Syntaxe VELKÁ2(text). Do prázdného okna tedy můžete zapsat: text v uvozovkách, vzorec, který vrací text nebo odkaz na buňku […]